גלריות
עמית קבסה | מאות קלון לאות מופת 23/03/2017 - 15/11/2016
עמית קבסה | מאות קלון לאות מופת

עמית קבסה | מאוֹת קלוֹן לאוֹת מוֹפת
אוצר: פרופ' חיים מאור
כתובת: גלריית הסנאט- בניין הסנאט קמפוס אוניברסיטת בן גוריון 
הגלריה פתוחה לקהל בימים:

ימי ראשון עד חמישי 08:00-18:00
ימי שישי  10:00-12:30 


למידע נוסף, מלאו טופס זה!
:
:
:
...Loading...